Selecteer een pagina

Ayurveda is een van de oudste geneeswijzen die we kennen en betekent kennis van het leven. Het gaat hier om ‘kennis’ die erop gericht is niet alleen lichamelijke gezondheid te ondersteunen, maar vooral ook ons totale welzijn.

Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het genezen van een ziekte. Veel aandacht gaat naar het herstellen van de balans in jezelf, wat betekent het herstellen van het evenwicht tussen de elementen in jezelf en rekening houdend met je omgeving.

Het is een holistische filosofie waarin lichaam, geest en ziel verbonden zijn.

Preventie is een heel belangrijk onderdeel binnen de Ayurveda, waarbij  voeding en leefstijl  de belangrijkste pijlers zijn.

De mens wordt gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Alles en iedereen is opgebouwd uit vijf elementen: ether, lucht vuur, water en aarde. Alles wat we consumeren en wat we denken en doen bestaat uit de vijf elementen.

Deze vormen de energetische principes Vata, pitta en kapha.

Tijdens je geboorte krijg je een bepaalde verhouding mee van de types die jouw natuurlijke aanleg, behoeftes en ook valkuilen beschrijven. Dit wordt je basisconstitutie genoemd. Deze blijft je hele leven onveranderd. Het uiteindelijke doel van Ayurveda is het in balans brengen en houden van de drie dosha’s en daarmee van de natuurlijke harmonie, die voor iedereen weer anders is.

Vata: Heeft de eigenschappen koud, licht en droog. Wanneer je veel vata in je hebt dan ben je als persoon hoogstwaarschijnlijk heel creatief en impulsief. Soms wat chaotisch. Klachten die je snel kunt ervaren wanneer er veel vata aanwezig is zijn slaapproblemen, angstig, obstipatie, stemmingswisselingen, kouwelijk.

Pitta: Heeft de eigenschappen heet en scherp. Mensen met veel pitta zijn enthousiast, doeners, en doelgericht, leiders en gangmakers. Duidelijk in hun communicatie. Uit balans kunnen er klachten ontstaan als opvliegers, geïrriteerdheid, maagzuur, huidproblemen, burn out

Kapha: Heeft de eigenschappen zwaar koud en traag. Mensen met veel kapha zijn niet snel uit evenwicht, secundair in hun reacties en zijn makkelijk in de omgang. Uit evenwicht kan er overwicht optreden, stagnatie in denken en doen, depressie.

Ayurveda is gespecialiseerd om deze elementen op een praktische wijze toe te passen in ons leven.

Overgangsklachten kun je zien als een spiegel voor jezelf die duidelijk laat zien waar een disbalans zit in de drie dosha’s vata, pitta en kapha. Door gerichte adviezen op het gebied van voeding, leefstijl en stressmanagement zullen de overgangsklachten verdwijnen.

Vata klachten
* Slapeloosheid
* Stemmingswisselingen
* Verlies van concentratie
* Angst

Pitta klachten:
* Geïrriteerd
* Pijnlijke borsten
* Onrustige huid
* Opvliegers

Kapha klachten:
* Slijmvorming
* Zwaar gevoel in je lichaam
* Gewichtstoename
* Gewrichtspijnen